Iran Health Insurance Organization
نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
پنجشنبه 31 خرداد 1397

آخرین بروزرسانی:
شنبه 19 خرداد 1397 10:25:56
تعداد بازديد اين صفحه: 12044
تعداد بازديد از سايت: 83144589
تعداد بازديد زيرپورتال: 6509569
اين زيرپورتال امروز: 248
در امروز: 8349
اين صفحه امروز: 1
بیمه کارکنان دولت تا قبل از سال 1343 زیرنظر شرکت بیمه ایران اداره می شده است.از اواسط سال 1343 از شرکت بیمه ایران منفک گردیده و زیر مجموعه وزارت بهداری شده است.
در اواسط سال 1344 آقای دکتراسدی (دندانپزشک) بعنوان اولین رئیس خدمات درمانی منصوب گردید و آقای دکتر بامداد ریاست مرکز پزشکی تهران را بر عهده داشتند
تا قبل از سال 1344 ادارات تامین اجتماعی و کارکنان دولت بعنوان دو اداره مستقل از هم فعالیت می کردند. که در سال 1344 اداره بیمه کارکنان دولت با اداره تامین اجتماعی ادغام گردید که اداره مرکزیآن در خیابان آبان جنوبی واقع شده بود. رئیس سازمان در آن زمان آقای دکتر ابوالفضل رحمانی بودند که بنام سازمان تامین خدمات درمانی آغاز به کار نمود
در این ایام وزارتی بنام وزارت رفاه اجتماعی نیزتشکیل شد که در خیابان فخر رازی واقع شده بود. در سال 1355 مدیر عامل سازمان تامین خدمات درمانی آقای دکتر آرام بودند. خانم دکتر سیملفیان (متخصص چشم) بعنوان معاون اداره کل فعالیت می نمودند. در سال 1356 خانم دکتر سیملفیان ریاست اسناد پزشکی واقع در خیابان جمهوری را بر عهده گرفتند. در این سالها نیز وزارت رفاه اجتماعی زیر نظروزارت بهداری منحل گردید.
 
اداره بیمه کارکنان دولت به دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی زیر نظر سازمان منطقه ای بهداری استان تهران تبدیل گردید. اداره بیمه دارای سه درمانگاه و یک انبار دارویی به شرح زیر بوده است
 
1-درمانگاه مرکزی واقع در خیابان ایرانشهر
 
2-درمانگاه واقع در خیابان اکباتان
 
3-درمانگاه واقع در خیابان کاخ وزارت دارایی
 
4-انباردارویی واقع درخیابان صفی علیشاه
 
درسال 1356 گروهی از افرادامریکایی بنام شرکت EDS در اداره بیمه کارکنان دولت مستقر شدند . هدف این شرکت مکانیزه کردن اداره در همه سطوح و راه اندازی شبکه کامپیوتری بود.پس از پیروزیانقلاب اسلامی این شرکت منحل گردید و این اقدام ناتمام ماند

سال 1357
آقای دکتر پرویز اسدزاده ومتعاقبا آقای دکتر اخوان ریاست اداره بیمه کارکنان دولت را عهده دار بودند
سال 1358
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی آقای دکتر منوچهر منصوری مدیریت اداره کل را بر عهده گرفتند
سال 1369
در زمان تصدی آقای غرضی بیمه خدمات درمانی از سازمان تامین اجتماعی منفک گردید. تعدادی از کارکنان رسمی جذب سازمان تامین اجتماعی و تعدادی دیگر از کارکنان رسمی در بیمه خدمات درمانی مشغول بکار شدند
سال 1369
آ قای دکتر محمد تقی بیات بعنوان ریاست دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تهران منصوب شدند
سال 1371
آقای ناصر صلحی سرپرستی دفتررسیدگی به اسناد پزشکی را عهده دار شدند
سال 1374
همزمان با تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی آقای دکتر جعفر حسین چی بعنوان مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان تهران منصوب گردیدند
سال1377
آ قای دکتر اسدالله گردان عهده دار مدیریت اداره کل شدند
سال 1379
آقای دکتر حمید رضا صفی خانی تصدی مدیریت اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران را پذیرفتند
سال 1381
آقای دکتر علی شجاعی بعنوان مدیر کل استان تهران منصوب شدند
سال 1389
آقای دکتر امیر پیروزیان بعنوان مدیر کل استان تهران منصوب شدند
سال 1391
آقای دکتر پهبد پورشبانان سمت مدیریت اداره کل بیمه سلامت استان تهران را پذیرفتند
سال 1393
آقای دکتر  مهدی قنادی به سمت مدیریت اداره کل بیمه سلامت استان  انتخاب گردید
سال 1396
آقای دکتر کوروش فرزین سمت مدیریت اداره کل بیمه سلامت استان تهران را پذیرفتند
 
لازم به ذکر است در تمام مدتتشکیل بیمه کارکنان دولت در سالهای قبل از 1357 تمامی بیمارستان های خصوصی و دولتی در استان تهران طرف قرارداد بیمه خدمات درمانی بوده اند. صرفا ده درصد جمع هزینه صورتحساب بستری از بیمه شدگان اخذ شده و هیچ نوع هزینه دیگری تحت عنوان ما به التفاوت وجود نداشت. ضمنا مبالغ در یافتی عینا در صورتحساب بیماران درج میشد
ساختمان این اداره کل در سال 1343 بنا شده است که درابتدا این ساختمان در اختیار سپاه بهداشت قرار داشت . بعد ازآن در سال 1353 در اختیار مرکز تنظیم خانواده زیر نظر وزارت بهداری با ریاست آقایدکتر سرداری اداره می شده است . در سال 1355 به اداره بیمه کارکنان دولت زیر نظروزارت بهداری اختصاص داده شده است که تاکنون به فعالیت خود ادامه دادهاست.
 
در تاریخ 1/7/1391 سازمان بیمه خدمات درمانی  با هدف تجمیع بیمه های درمانی واحد و اجرای برنامه ملی پزشک خانواده به سازمان بیمه سلامت ایران، این اداره کل نیز به اداره کل بیمه سلامت استان تهران تغییر نام داد.
 
بيشتر