نمایندگی ها


لیست پیشخوان های شهر تهران


لیست شهرستان های تابعه استان تهران


                                    
1-تعویض وتمدید دفترچه بیمه بیماران خاص دردفاتر پیشخوان دولت انجام می گردد)

2.با توجه به امکان تغییرآدرس های اعلام شده، لطفاً قبل از مراجعه به این مراکز، جهت دریافت آخرین اطلاعات با سامانه اطلاع رسانی گویای1666تماس حاصل نموده و یا به آدرس وب سایت http://Th.ihio.gov.ir مراجعه نمایید.

متقاضیان می توانندپیشنهادات،انتقادات ویاشکایات خود را ازطریق پست الکترونیکی به آدرس
info.th@ihio.gov.ir یا با تلفن 1666به این اداره اعلام نمایند.

 

1
نسخه قابل چاپ