انتصاب مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران
انتصاب سرپرست گروه طرح و برنامه
انتصاب مدیر کل بیمه سلامت استان تهران
انتصاب رئیس اداره رسیدگی اسناد سرپایی
اتتصاب  رئیس اداره بیمه سلامت تهران بزرگ
انتصاب سرپرست حراست اداره کل بیمه سلامت استان تهران
انتصاب مدیرکل بیمه سلامت استان تهران
  • 1393/12/10 يكشنبه انتصاب مدیرکل بیمه سلامت استان تهران
    بر اساس حکم صادره از جانب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی ، مدیرعامل محترم سازمان، آقای دکتر مهدی قنادی به سمت مدیرکل بیمه سلامت استان تهران منصوب گردیدند...
اتتصاب سرپرست اداره نظارت و ارزشیابی
  • 1393/12/3 يكشنبه اتتصاب سرپرست اداره نظارت و ارزشیابی
    بر اساس حکم صادره از جانب آقای دکتر قنادی سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران ، آقای هادی جعفریان یزدی به سمت سرپرست اداره نظارت و ارزشیابی بیمه سلامت استان تهران منصوب گردیدند...
انتصاب سرپرست بیمه سلامت شهرستان ورامین
  • 1393/11/5 يكشنبه انتصاب سرپرست بیمه سلامت شهرستان ورامین
    بر اساس حکم صادره از جانب آقای دکتر قنادی سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران ، آقای حاجی حسینی به سمت سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان ورامین منصوب گردیدند...
انتصاب سرپرست اداره رسیدگی به صورتحساب بیمارستانها
انتصاب سرپرست اداره رسیدگی به اسناد سرپایی بیمه سلامت استان تهران
انتصاب سرپرست اداره ارزیابی عملکرد، ارتباطات و پاسخگویی به شکایات بیمه سلامت استان تهران
انتصاب سرپرست معاون بیمه و درمان اداره کل بیمه سلامت استان تهران
انتصاب سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران
انتصاب سرپرست معاونت بیمه و درمان اداره کل بیمه سلامت استان تهران
انتصاب سرپرست معاونت پشتیبانی اداره کل بیمه سلامت استان تهران
انتصاب سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران
انتصاب آقای مسعود حاجی حسینی به سرپرستی اداره بیمه سلامت شهرستان ورامین
انتصاب رئيس اداره امور عمومي اداره كل بيمه سلامت استان تهران
انتصاب معاون بيمه سلامت سازمان
1 2
نسخه قابل چاپ