بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3905396
تعداد بازديد از سايت: 90821980
تعداد بازديد زيرپورتال: 6808652
اين زيرپورتال امروز: 1655
در امروز: 24884
اين صفحه امروز: 917
دريافت RSS در امروز: 23010 دريافت RSS صفحه: 23
سونوگرافی
1397/8/26 شنبه قابل توجه کلیه مراکزسونوگرافی طرف قرارداد : تایید مکانیزه نسخ سونوگرافی با عنایت به آماده شدن سامانه تائید مکانیزه خدمات سونوگرافی، از تاریخ 01‏/09‏/97 موسسات سونوگرافی طرف قرارداد می بایستی کلیه نسخ سونوگرافی را در سامانه تائید مکانیزه

اجرای تائید مکانیزه خدمات سونوگرافی در موسسات طرف قرارداد

با عنایت به آماده شدن سامانه تائید مکانیزه خدمات سونوگرافی، از تاریخ 01‏/09‏/97 موسسات سونوگرافی طرف قرارداد می بایستی کلیه نسخ سونوگرافی را در سامانه تائید مکانیزه وارد کنند. بدیهی است که پس از ثبت اطلاعات نسخه ، موسسات طرف قرارداد موظف به اخذ کد رهگیری از سامانه ، درج آن در ظهر نسخه و همچنین چاپ رسید تایید نسخه و الصاق آن  به نسخه در خواست سونوگرافی می باشند. در این خصوص توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

1-   آدرس سامانه تایید مکانیزه خدمات سونوگرافی به نشانی https : ‏/‏/td.ihio.gov.ir موجود می باشد.

2-   نام کاربری موسسه شامل کد استان تهران ( کد استان تهران 23 است ) بعلاوه کد جدید ونیز رمز عبور ، همان کد قدیم موسسه می باشد. { برای مثال نام کاربری کد جدید 12345به صورت 2312345صحیح است. }

3-   اساس وپایه این سامانه بر مبنای سه آیتم کد ملی بیمه شده ، کد نظام پزشکی تجویز کننده و کد خدمت سونوگرافی ( براساس آخرین تعرفه های اعلام شده ) طراحی شده است.

4-   پس از ورود به سامانه در صورتی که دسترسی * تایید خدمت * برای نام کاربری شما فعال باشد ، فرم تایید خدمت نمایش داده می شود .

5-   راهنمای تایید خدمات سونوگرافی به صورت کامل در بالای صفحه ، سمت راست با کلیک علامت >> ظاهر می شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ