بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3953104
تعداد بازديد از سايت: 92643009
تعداد بازديد زيرپورتال: 6904921
اين زيرپورتال امروز: 1416
در امروز: 23445
اين صفحه امروز: 645
دريافت RSS در امروز: 24032 دريافت RSS صفحه: 19
1397/6/6 سه‌شنبه قابل توجه کلیه مراکزCT SCAN و پزشکی هسته ای طرف قرارداد : اجرای تائید مکانیزه خدمات CT SCAN و پزشکی هسته ای در موسسات طرف قرارداد با عنایت به آماده شدن سامانه تائید مکانیزه خدمات CT SCAN و پزشکی هسته ای ، از تاریخ 15‏/6‏/97 موسسات تصویر برداری طرف قرارداد می بایستی کلیه نسخ CT SCAN و پزشکی هسته ای را در سامانه تائید مکانیزه ثبت نمایند. بدیهی است که پس از ثبت اطلاعات نسخه ، موسسات طرف قرارداد موظف به اخذ کد رهگیری از سامانه و درج آن در ظهر نسخه ، همچنین چاپ رسید تایید نسخه و الصاق آن ، به نسخ در خواستی می باشند...

 در این خصوص توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:
 
 

1-   آدرس سامانه تایید مکانیزه خدمات CT SCAN و پزشکی هسته ای مانند MRI بوده وبه نشانی https : ‏/‏/td.ihio.gov.ir موجود می باشد.

2-   نام کاربری موسسه شامل کد استان تهران ( کد استان تهران 23 است ) بعلاوه کد جدید ونیز رمز عبور ، همان کد قدیم موسسه می باشد.

3-   اساس وپایه این سامانه بر مبنای سه آیتم کد ملی بیمه شده ، کد نظام پزشکی پزشک تجویز کننده و کد خدمت CT SCAN و پزشکی هسته ای ( که براساس آخرین تعرفه های اعلام شده ) طراحی شده است.

4-   پس از ورود به سامانه در صورتی که دسترسی * تایید خدمت * برای نام کاربری شما فعال باشد ، فرم تایید خدمت نمایش داده می شود .

5-  راهنمای تایید خدمات CT SCAN و پزشکی هسته ای به صورت کامل در بالای صفحه ، سمت راست با کلیک علامت » ظاهر می شود.

6-  فرایند تایید مکانیزه خدمات CT SCAN و پزشکی هسته ای دقیقا" مشابه فرایند تایید مکانیزه خدمات MRI می باشد.

7-  موسساتی که مجاز به انجام خدمات MRI وCT SCAN می باشند ازهمان نام کاربری ورمزعبورسامانه جهت تایید MRI استفاده نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ