بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3929389
تعداد بازديد از سايت: 91630934
تعداد بازديد زيرپورتال: 6856227
اين زيرپورتال امروز: 979
در امروز: 7251
اين صفحه امروز: 730
دريافت RSS در امروز: 23466 دريافت RSS صفحه: 9
1396/11/29 يكشنبه انتصاب مدیر کل بیمه سلامت استان تهران

بر اساس حکمی از سوی رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران؛

دکتر کورش فرزین  به عنوان مدیرکل بیمه سلامت استان تهران منصوب شد

جناب آقای دکتر کوروش فرزین

باسلام

نظر به تعهد، دانش و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیرکل بیمه سلامت استان تهران منصوب می شوید تا با استفاده از توان تخصصی و ظرفیت های موجود استان نسبت به انجام وظایف محوله با محوریت برقراری انضباط مالی، تحدید هزینه ها، ارتقای فرهنگ سازمانی، توسعه روابط با سایر ذینفعان عرصه سلامت، بهبود مستمر کیفیت در ارایه خدمات به مشتریان و ارتقای دانش و مهارت های منابع انسانی، زمینه تحقق اهداف مندرج در اسناد بالا دستی به ویژه احکام مندرج در قانون  برنامه ششم توسعه در چارچوب اولویت های ذیل فراهم نمایید:

·         التزام به رویکرد سلامت محوری در خدمات بیمه سلامت

·         اعتباربخشی نظام ثبت اطلاعات به منظور تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد

·         تقویت و گسترش خدمات سلامت مبتنی بر نظام سطح بندی و ارجاع

·         توسعه نظام پایش و ارزیابی عملکرد مبتنی بر نظام ارائه خدمات

·         پیاده سازی برنامه راهبردی و عملیاتی در سطح استان

·         تقویت و توسعه نظام تحلیل هزینه خدمات بیمه ای در حوزه سلامت

·         ارتقای شاخص های کمی و کیفی خدمات سلامت با پیاده سازی برنامه ها در چارچوب خرید راهبردی

·         توجه به ضوابط و استانداردهای بسته پایه خدمات سلامت

·         اهتمام ویژه به آموزش و پژوهش و گسترش ارتباطات علمی با دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی استان

·         توسعه و نظارت دقیق بر خدمات بیمه سلامت دفاتر پیشخوان دولت در چارچوب استانداردهای مربوط

·         اطلاع رسانی کارآمد به منظور ارتقای سطح آگاهی های عمومی

بدیهی است تعامل و ارتباط تناتنگ با سایر بخش های سازمان و مدیریت عالی استان درتحقق مراتب فوق نقش مؤثری ایفاء خواهد نمود. از درگاه ایزد متعال توفیقات شما را در انجام وظایف محوله مسألت می نمایم.

 

مهندس طاهر موهبتی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ