بروزرسانی : 1400/05/02 | بازدید امروز:
بروزرسانی : 1400/04/28 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

 

 

ویژه پزشکان
فیلم آموزشی نحوه ثبت نام پزشکان غیر طرف قرارداد در سامانه نسخه الکترونیکی سازمان بیمه سلامت

فیلم آموزش سامانه نسخه نویسی الکترونیکی

 آموزش نسخه نویسی الکترونیکی پزشکان

 

اپلیکیشن موبایلی نسخه نویسی الکترونیکی

لینک آموزشی نرم افزار مطب کرمان

 

 

  ویژه موسسات (داروخانه،آزمایشگاه، تصویربرداری و ...)
 فیلم ثبت داروهای اصالتی در سامانه نسخه الکترونیک
 فیلم ثبت و ارایه نسخه کاغذی بصورت تک مرحله ای
 فیلم حدف و ویرایش نسخه

فیلم آموزش سامانه نسخه پیچی الکترونیکی(ویژه داروخانه،تصویربرداری و آزمایشگاه)

آموزش نسخه پیچی الکترونیکی داروخانه،آزمایشگاه و تصویر برداری

آموزش نسخه پیچی الکترونیکی – روش ثبت نسخه کاغذی (فابل pdf)


 

اطلاعیه شماره 1: قابل توجه کلیه موسسات طرف قرارداد

 

اطلاعیه شماره 2: قابل توجه شرکتهای نرم افزاری

 

اطلاعیه شماره 3: آموزش نسخه پیچی الکترونیکی در داروخانه، آزمایشگاه و تصویربرداری

 

راهنمای پاسخگویی به سوالات پزشکان و موسسات در خصوص نسخه الکترونیکی